Koulutusohjelmat

Meillä on Trafin myöntämä koulutuskeskus-kelpoisuus ja koulutusta antaa pedagogisesti pätevä henkilö.

Tämä tieto on pakollinen

Sähköpostiosoite ei kelpaa

Tämä tieto on pakollinen

Viestiä ei voitu lähettää, yritä myöhemmin uudelleen.

Tarjoamamme koulutusohjelmat

Tulityö

Tulityökurssi

Tulityökurssin tavoitteena on herättää tulityöntekijät ennalta ehkäisemään tulityöonnettomuuksien synty. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä työ turvallisesti.

Kattotulityö

Kattotulityökurssi

Katto- ja vedeneristysalan tulityökurssin tarkoituksena on tulityöhön liittyvän riskitietoisuuden lisääminen, vahinkojen ennaltaehkäiseminen ja oikean toiminnan opettaminen mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

Kattotulityökurssi on yhden työpäivän mittainen sisältäen alkusammutus- ja suojausharjoituksen.

Työturvallisuus

Työturvallisuuskortti / Trafi

Työturvallisuuskortti on yhteisen työpaikan työturvallisuuden edistämiseksi kehitetty menettely. Kortin saa käytyään kurssin, joka sisältää tietoa työpaikan riskeistä ja työskentelystä riskien kanssa. Kortin voimassaolo on viisi vuotta.

Ensisijainen tarkoitus on ollut kehittää yhteisten työpaikkojen turvallisuutta.

Tieturva 1

Tieturva 1 -kurssi / Trafi

Tieturva 1-kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteenohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan.

Tieturva 2

Tieturva 2 -kurssi

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille.

Kaksipäiväisen kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 2 -kortin. Edellytyksenä Tieturva 2 -kurssille pääsemiselle on voimassa oleva Tieturva 1 -pätevyys.

Ennakoiva ajo

Raskaan ajon ennakoiva -kurssi / Trafi

Tavoitteena on ymmärtää tieliikkennejärjestelmä ja raskaan kaluston merkitys osana liikenteen kokonaisuutta sekä kuljettajan merkitys keskeisenä osana liikenneturvallisuutta. Ennakoinnin merkitys erilaisissa tilanteissa sekä kuljettajan mahdollisuudet toimia erilaisissa liikennetilanteissa. Kuljettajasta ja ajoneuvosta johtuvat riskitekijät ja niiden kompensointi.

Hätäensiapu

Kuljettajien hätäensiapu / Trafi

Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissakin sekä osaa ennalta ehkäistä tapaturmien syntymistä.

Ensiapu

Ensiapukurssi EA 1 / Trafi

EA 1 antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA 1-kurssi on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa. Kesto: 16 oppituntia

Ensiapu EFR

Ensiapukurssi / Trafi

Ensiapukurssilla opetetaan ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisen kansalaisen tulisi osata. EFR ensiapukoulutus antaa perustiedot ja taidot hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa auttamiseen.

SosTer

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus

SosTer -turvakortti koulutus on Suomen Pelastusalan Keskusjäjestön (SPEK) hallinnoima koulutusjärjestelmä. Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Kurssin läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta.